skip to Main Content

Foto: Sandvik Foto

Vi gjør Hemne og Snillfjord tryggere!

Vi er tilstede i ditt nærmiljø, og er eid av kundene våre. Vi gjør Hemne og Snillfjord tryggere gjennom aktiv skadeforebygging hos den enkelte kunde.

Kunngjøring

Styrene i Varig Forsikring Hemne, Varig Halsa og Tingvoll Forsikring og Varig Forsikring Surnadal har vedtatt å anbefale overfor årsmøtene i de respektive enheter at selskapene blir slått sammen med virkning fra 1. januar 2020. Sammenslåingen vil ikke berøre medlemmenes…

Les mer
Back To Top