skip to Main Content

Kunngjøring

Styrene i Varig Forsikring Hemne, Varig Halsa og Tingvoll Forsikring og Varig Forsikring Surnadal har vedtatt å anbefale overfor årsmøtene i de respektive enheter at selskapene blir slått sammen med virkning fra 1. januar 2020.

Sammenslåingen vil ikke berøre medlemmenes rettigheter og sikkerhet. Kontorene opprettholdes på alle steder som i dag. Løpende forsikringer videreføres i det sammenslåtte selskapet.

Medlemmer som ønsker innsyn i sammenslåings-prosessen med tilhørende dokumenter vil få det ved å kontakte daglig leder David Monkan på epost: david.b.monkan@gjensidige.no eller på telefon 466 63 660.

Sammenslåingen vil bli behandlet på ordinær generalforsamling i selskapet, 27. mai 2020. Generalforsamlingen består av valgte representanter.

 

 

Back To Top