skip to Main Content

Om oss

Den første brannkassen ble etablert i 1816, og totalt var det 260 brannkasser over hele landet. I 1875 ble «Brandassuranseforening for Hevne» dannet, det som i dag er Varig Forsikring Hemne.

Paragraf 1, formålsparagrafen var som følger: «Foreningens formaal er gjensidig forsikring for skade og tab på husbygninger i tilfælde ildsvaade, derunder inbefattet skade foraarsaget ved lynild, nedrivelse eller anden foranstaltning der træffes til stansing av udbrudt ild.»

Grunnlaget for selskapet var tuftet på dugnadsånd og gjensidig ta vare på hverandre. Eierformen, der kundene eier selskapet, viser seg i ettertid å ha stor styrke, og tuftes i dag på tradisjoner. De som startet selskapet for 144 år siden var klarsynte enkeltmennesker som viste at det nyttet å løfte i flokk.

De fleste av de lokale brannkassene har fusjonert til det vi i dag kjenner som Gjensidige Forsikring ASA. Brannkassen i Hemne er en av 15 som har valgt å forbli selvstendige selskaper. Det gode samarbeidet med Gjensidige Forsikring ASA fortsetter som før. I 2018 byttet vi navn fra Gjensidige Hemne Brannkasse til Varig Hemne Forsikring. Dette gjorde vi blant annet for å synliggjøre at vi ikke er et avdelingskontor for Gjensidige, men et lokalt selskap eid og styrt av kundene i Hemne og Snillfjord. Du som kunde vil derfor kunne motta kundeutbytte hvis det går bra for selskapet.

Din eierinnflytelse kan utøves ved å stemme frem de kundene du ønsker skal sitte i vår generalforsamling. Både styret og generalforsamlingen er valgt blant våre kunder. Vi er en aktiv skadeforebygger og samfunnsaktør. Våre eiere, altså kundene er med på å gjøre dette mulig.

Vår strategi skiller seg fra de fleste andre aktører i markedet ved at vi ønsker å være tilstede og tett på kundene våre lokalt.

Venner Ikon

Vi er opptatt av

  • lokal tilstedeværelse
  • å yte god service
  • å ha god kunnskap om forsikring og om kunden
  • å drive god skadeforebygging
  • å bidra i vårt lokalsamfunn
  • å gjøre Hemne og Snillfjord til et tryggere sted å bo
Target Ikon

Våre kjerneverdier

Vi skal være:

  • Skadeforebyggere
  • Pålitelige
  • Hjelpsomme
  • Kunnskapsrike
Back To Top